info@phanet.nl Ondersteuning

Laatste nieuws

King Dashboard

Geplaatst op 2017-08-17

Via het Dashboard in King zie je in een oogopslag per administratie de status van:

  • Crediteuren/Debiteuren ‘ouderdom openstaand bedrag’: de ouderdomsanalyse openstaande posten in bedragen.
  • Crediteuren/Debiteuren ‘ouderdom aantal posten’: de ouderdomsanalyse openstaande posten in aantal dagen .
  • Crediteuren/Debiteuren ‘gemiddeld aantal dagen openstaand’: het gemiddeld aantal dagen van de openstaande posten.
  • Crediteuren/Debiteuren ‘percentage vervallen posten’: het percentage openstaande posten die vervallen zijn.
  • Liquiditeit: bank & kassaldo + saldo debiteuren & crediteuren.
  • Liquiditeitsprognose 30 dagen: huidige bank/kassaldo + verwachte ontvangsten/betalingen, komende 30 dagen.
  • Omzet per periode: omzetstatistiek met vergelijking vorig jaar.
  • Opbrengsten en kosten per periode: opbrengsten, kosten en resultaat.

Kies deze link voor een uitgebreide uitleg!